Перпетуал енгине интерконверзије нуклеона
 
Цитировать · 1373 days ago · 0 людям понравилось ·
 
Перпетуал енгине интерконверзије нуклеона  У макроскопској стварности, гравитација се одређује масом. У микроскопској реалности, где је маса микрочестица скоро нула, постоји гравитација, где се микрочестице међусобно привлаче ротацијом. Светски простор је испуњен микроскопским вртлогима етер-гравитона. Гравитони ротацијом формирају полове магнета. Гравитон је магнетни дипол. Гравитони творе тијела атома и њихових језгара. Гравитони привучени међусобно супротним половима формирају магнетна, електрична и гравитациона поља. Ротација микрочестица у етру ствара гравитонске сфере. Гравитонске сфере око микрочестица привлаче микрочестице једна према другој као у вртлогу. Основа свих језгара, протон, није ништа друго него ротирајући позитрон, који се обгрли гравитонским сферама, које повећавају његову масу. Неутронско бомбардовање атомских језгара за производњу позитрона потврђује ову хипотезу. Дио протона са својим гравитонским сферама захваћа електрон и претвара се у неутроне. Неутрони, комбинујући протоне, формирају језгре атома свих супстанци. Гравитација кроз ротацију генерише тако колосалну густину материје да је у нуклеусу атома протон и неутрон чврсто притиснути један на други. То омогућава протону да ухвати електрон од неутрона и претвори се у неутрон. Тако се ствара протон-неутронски генератор, где се протони и неутрони претварају један у други са огромном брзином.   Детаљи на интернет страници аутора: Теорија фундаменталних интеракција http://tverd4.narod.ru/100.html       Вечный двигатель взаимопревращения нуклонов   В макроскопической реальности гравитация определяется массой. В микроскопической реальности, где масса микрочастиц практически нулевая, существует гравитация, где микрочастицы притягиваются друг к другу посредством вращения. Мировое пространство заполнено микроскопическими вихрями эфира – гравитонами. Гравитоны своим вращением формируют полюса магнитов. Гравитон это магнитный диполь. Гравитоны образуют тела атомов и их ядер. Притянутые друг к другу ... Read more
____________________

Эта публикация была размещена на Либмонстре в другой стране и показалась интересной редакторам.

Полная версия:: https://library.rs/m/articles/view/Перпетуал-енгине-интерконверзије-нуклеона
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Russian Libmonster ® All rights reserved.
2014-2022, LIBMONSTER.RU is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Russia


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones