Download the book
773 days ago
Правові аспекти роботи з персоналомPermanent address of the file on Libmonster server:

Permanent document address (direct link to the file):

https://libmonster.ru/m/book//download/70/4331

Upload date:

20.08.2020

Back link to this page for scientific work (for citations):

Правові аспекти роботи з персоналом // Moscow: Russian Libmonster (LIBMONSTER.RU). Updated: 20.08.2020 . URL: https://libmonster.ru/m/book//download/70/4331 (date of access: 02.10.2022 )

No viruses! Tested by Libmonster.
© http://libmonster.ru
Opening Paragraph

 Сучасні європейські інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, визначають необхідність орієнтації всіх сфер нашого життя на досягнення рівня світових стандартів. Це питання стосується і освіти, яка виконує найважливішу функцію щодо формування громадської та особистої свідомості, зокрема в аспекті правової обізнаності та правової культури.

На сучасному етапі розвитку людства право пройняло майже всі сфери життєдіяльності людини. Правовими нормами регулюються відносини між людьми та відносини між державами. В нашу епоху право стало грати роль не тільки регулятора суспільних відносин, а й ще і роль ідеологічної інституції, яка мотивує кожну людину у прагненні відчувати себе рівноправним громадянином, гідним представником людства. Сучасне право дає людині можливість усвідомити та відчути себе особистістю, відокремити себе від інших і водночас зрозуміти природну потребу компромісного співіснування з оточуючими.

Одною з основних видів діяльності людини є праця. Саме завдяки праці людина зайняла вищу нішу в еволюційному розвитку живих істот планети Земля.

Правом врегульовані питання побудови відносин між роботодавцем і найманим працівником. Право є тією самою мірою, яку слід знати і виконувати як заповідь. Нажаль, в Україні існують факти порушення норм трудового права. Роблять це і роботодавці і особи, які є найманими працівниками.

Безумовно, порушення трудового права та невідповідність деяких його норм сьогоденню є досить серйозною проблемою.

Невиконання вимог з охорони праці призводить до каліцтва, до втрати професійної працездатності. З настанням таких наслідків людина вимушена змінювати спосіб свого життя, а відповідно змінювати саму себе.

Конституція України та закони проголошують наші трудові права. Кожному слід дотримуватися правових приписів трудового законодавства, знати їх і діяти у відповідності з цими приписами. Безумовно, слід не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів трудових відносин, прагнути до порозуміння та уникати конфліктів.

Автори цього навчального посібника сподіваються, що вивчення тематичних питань принесе здобувачам вищої освіти не тільки знання в галузі трудового права, а ще й усвідомлення необхідності виконання правових норм, як почуття міри своєї поведінки.

Ми бажаємо успіху, наполегливості та цілеспрямованості у засвоєнні навчального матеріалу!

 

З повагою, автори.

Quotes from the Book

Правовые аспекты работы с персоналом

Summary

Навчальний посібник «Правові аспекти роботи з персоналом» підготовлений спеціально для здобувачів вищої освіти, які навчаються в Національному університеті цивільного захисту України. У посібнику послідовно розкрито основні питання тем, які передбачені робочою програмою навчальної дисципліни «Правові аспекти роботи з персоналом», вказуються нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини у галузі трудового права та формулюються питання для здійснення самоконтролю. Крім цього, у посібнику наводиться загальний список літератури, з якою доцільно ознайомитися під час вивчення та засвоєння навчального матеріалу, здійснення підготовки рефератів, наукових доповідей тощо.

Для здобувачів закладів вищої освіти та практичних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями у галузі трудового права України.

Other Books by the author at Libmonster
RSS
 
Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок та практичних рекомендацій щодо особливостей розкриття та розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. У роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання які виникають при розслідуванні …
Published: 2003
0 fan club members  · 0 comments
864 days ago · From Сергей Сафронов
Comments of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
PUBLISHER
Сергей Сафронов
Харьков, Ukraine
Stats
623 views rating
Posted Aug 20, 2020
Fan Club Members - 0
Sellers - 0
Reviews - 0
Questions - 0
Rating
0 votes
Book details
Author(s)Сафронов С.О., Титаренко А.В., Удянський М.М., Данілін О.М., Ковалевська Т. М., Отрош Ю. А.
Cover Type (if the book was published)Soft Copy
Number of Pages229
Date Published2020
 
About the author
Publisher NameНУЦЗ
CountryUkraine
CityХарьков
Link
Permanent link to this publication:

http://libmonster.ru/m/book/view/ПРАВОВІ-АСПЕКТИ-РОБОТИ-З-ПЕРСОНАЛОМ


© libmonster.ru
Fan Club
Empty
Libmonster Partners

New Books:

Popular Books:

Editor's Choice (Worldwide):

Libmonster is the largest world open library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Russian Libmonster ® All rights reserved.
2014-2022, LIBMONSTER.RU is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Russia


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones